Obiective

1. Sprijinirea reformei sistemului de sănătate în România pentru a putea oferi servicii de calitate în domeniul planificării familiale, sănătăţii reproducerii şi a celei sexuale
2. Menţinerea calităţii serviciilor la cote profesionale înalte conform standardelor naţionale şi internaţionale
3. Adaptarea permanentă la nevoile pacienţilor şi comunităţii a serviciilor de planificare familială
4. Sprijinirea programelor de informare şi educatie a populaţiei, autorităţilor, comunităţii şi diferitelor categorii profesionale pentru a creşte gradul de constientizare şi responsabilizare cu privire la sănătatea reproducerii şi promovarea unui comportament sexual sănătos
5. Maximizarea accesului populaţiei la servicii complexe de planificare familială şi sănătatea reproducerii
6. Eficientizarea implementării programelor naţionale de sănătate şi a proiectelor susţinute de diverşi donatori
7. Îmbunătăţirea climatului instituţional şi profesional în acest domeniu de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri ai:
Parteneri: