reteaua

Existenţa acestei reţele a dus la următoarele rezultate:

  1. Reducerea mortalităţii şi a gradului de îmbolnăvire maternă
  2. Reducerea ratei de avorturi de la 3,4 în 1993 la 0,8 în 2004
  3. Reducerea incidenţei ITS (infecţii cu transmitere sexuală)
  4. Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la serviciile de planificare familială, screeningul pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a infecţiei HIV/SIDA
  5. Creşterea utilizării metodelor moderne de contracepţie (de la 13,9% în 1993 la 38,2 în 2004)
  6. Creşterea accesului şi a ponderii populaţiei care beneficiază de servicii în domeniul planificării familiale şi al sănătăţii reproducerii pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin şi mamar

 

Reţeaua naţională de planificare familială a fost înfiinţată în anul 1994 prin ordinul 136/1994 al Ministerului Sănătăţii Publice. În prezent, reţeaua se compune din aproximativ 230 de cabinete care functionează în structuri ambulatoriilor ale spitalelor clinice, judeţene, municipale şi 11 centre de sănătate a reproducerii şi planificare familială.
În aceste cabinete îşi desfăşoară activitatea medici specialişti în medicina de familie/generală şi obstetrică-ginecologie cu competenţă în planificare familială, asistente medicale şi psihologi. Personalul angajat în aceste cabinete şi centre a trecut printr-un program special de instruire conform standardelor naţionale şi internaţionale în vederea asigurării calităţii serviciilor de planificare familială şi sănătate a reproducerii centrate pe nevoile pacienţilor.
Reţeaua naţională de planificare familială şi sănătatea reproducerii, în parteneriat cu societatea civilă reprezentată prin fundaţii, asociaţii, organizaţii nonprofit şi parteneriatele cu alte instituţii guvernamentale româneşti şi internaţionale s-a implicat direct şi a participat activ la implementarea Programului de Sănătate nr.3 care răspunde problemelor de sănătate publică din domeniul reproducerii şi sexualităţii. De asemenea, a participat la punerea în aplicare a proiectului “Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România” prin promovarea utilizării serviciilor de sănătate a reproducerii şi valorificarea unei structuri eficiente de furnizare a serviciilor.

Membri ai:
Parteneri: